Uitvaartverzekering

Vergelijk onafhankelijk alle uitvaartverzekeringen

Uitvaartverzekering

Vergelijk onafhankelijk alle uitvaartverzekeringen

Uitvaartverzekering?

Vergelijk onafhankelijk alle uitvaartverzekeringen

Meest gekozen 2024

1
Meest gekozen
Monuta Uitvaartverzekering Vergelijken
Kinderen tot 18 jaar gratis meeverzekerd
Tijdens de gehele periode één aanspreekpunt
Complete uitvaart geheel naar uw wensen
Monuta Uitvaartverzekering 9,5 uit 3.475 beoordelingen
Premie 28-jarige Verzekerd bedrag
7,36 9.500,-
Kies andere leeftijd Kies ander bedrag
Uitvaartverzorger t.w.v. € 2.500 + € 7.000 vrij te besteden
1
Monuta Uitvaartverzekering
9,5
DELA Uitvaartverzekering
3.475 beoordelingen
Premie 28-jarige Verzekerd bedrag
7,36 9.500,-
Kies andere leeftijd Kies ander bedrag
Uitvaartverzorger t.w.v. € 2.500 +
€ 7.000 vrij te besteden
Kinderen tot 18 jaar gratis meeverzekerd
Tijdens de gehele periode één vast aanspreekpunt
+ Meer informatie Monuta

Wat is een uitvaartverzekering?

Een uitvaartverzekering sluit u af om uw nabestaanden te beschermen tegen de financiële gevolgen van uw uitvaart. Door te kiezen voor een passende uitvaartverzekering, weet u zeker dat uw uitvaart volledig wordt vergoed. Het geeft veel mensen een rustig gevoel wanneer de zaken rondom het overlijden bij leven zijn geregeld.

Ook wanneer u voldoende geld heeft gespaard voor uw uitvaart, is het verstandig een uitvaartverzekering af te sluiten. Wanneer u komt te overlijden, komt dit spaargeld immers niet direct in handen van uw nabestaanden. Er gaat enige tijd overheen voordat uw spaargeld vrij komt. Het gevolg is dat uw nabestaanden de uitvaartkosten uit eigen middelen moeten betalen. Het gebeurt vaak dat nabestaanden hierdoor in financiële problemen komen. Met een uitvaartverzekering, soms ook begrafenisverzekering genoemd, kunt u dit eenvoudig voorkomen.

De voor- en nadelen van een uitvaartverzekering

Een uitvaartverzekering is de enige verzekering waarvan u zeker weet dat u deze op een dag nodig zult hebben. Het is daarom verstandig om een uitvaartverzekering af te sluiten. Zo weet u zeker dat uw uitvaart geregeld kan worden, zonder dat u uw nabestaanden financieel belast.

Niemand weet hoeveel tijd hem gegeven is, dus de periode dat u premie betaalt is in de praktijk niet te voorspellen. Het kan daardoor gebeuren dat uw premiebetalingen bij uitkering van de verzekering hoger is dan het uitgekeerde bedrag. Bovendien kunnen uw nabestaanden door de uitvaartverzekering in hun keuzes voor diensten en producten worden beperkt.

Daar staat echter tegenover dat een uitvaartverzekering uw uitvaart volledig vergoedt zodat uw nabestaanden deze financiële last niet zullen dragen. Daarnaast wordt hen alle zorg uit handen genomen. De rekeningen worden in de meeste gevallen afgehandeld door de uitvaartondernemer die door de uitvaartverzekeraar wordt toegewezen.

Voordelen
Uw uitvaart wordt altijd volledig vergoed
Uw nabestaanden wordt alle zorg uit handen genomen
Nadelen
Uw premieopbouw kan de uitkering overstijgen
De uitvaartverzekering kan de keuzevrijheid beperken

Wat kost een uitvaart?

De kosten van uw uitvaart zijn onder andere afhankelijk van uw persoonlijke uitvaartwensen. Een eenvoudige uitvaart kost vanzelfsprekend minder dan een uitgebreide uitvaart. Daarnaast speelt de keuze tussen een begrafenis en een crematie een grote rol. Een begrafenis is duurder, omdat u daarbij ook te maken krijgt met grafrechten. Met grafrechten huurt u een graf voor een van tevoren vastgestelde periode. De kosten van grafrechten lopen per gemeente sterk uiteen.

Welke uitvaartverzekeringen zijn er?

Er bestaan verschillende soorten uitvaartverzekeringen met elk hun eigen voor- en nadelen. Welke uitvaartverzekering u kiest is afhankelijk van uw uitvaartwensen en uw persoonlijke voorkeuren. U kunt kiezen tussen een kapitaal uitvaartverzekering, een natura uitvaartverzekering en een combinatie uitvaartverzekering.

Naturaverzekering   Naturaverzekering

Een natura uitvaartverzekering bestaat uit een pakket van producten en services. De waarde van de deze uitvaartverzekering is afhankelijk van het pakket dat u kiest. Wanneer u kiest voor een natura uitvaartverzekering bent u er zeker van dat uw uitvaart volledig vergoed wordt.

De keuzevrijheid wordt door een dergelijke verzekering wel beperkt. Zo wordt er in de meeste gevallen een uitvaartondernemer toegewezen door de uitvaartverzekeraar. Bovendien bepaalt het pakket uit welke diensten en producten uw nabestaanden kunnen kiezen. Een groot voordeel is dat hen alle zorg voor de financiële afhandeling uit handen wordt genomen.

Voordelen
Volledige vergoeding van de uitvaart
Alle zorg wordt uit handen genomen
Nadelen
Beperkte keuzevrijheid
Uitvaartondernemer van de uitvaartverzekeraar

Kapitaalverzekering   Kapitaalverzekering

Bij een kapitaal uitvaartverzekering krijgen uw nabestaanden een bedrag uitgekeerd dat volledig besteed moet worden aan uw uitvaart. Deze verzekeringsvorm biedt hen een grote mate van keuzevrijheid. Zo kunnen zij zelf een uitvaartondernemer kiezen en ook inhoudelijk de uitvaart naar uw wensen vormgeven.

Een nadeel van deze vrijheid is dat uw nabestaanden in de meeste gevallen zelf verantwoordelijk zijn voor de administratie en financiële afhandeling. Bovendien kan het verzekerde bedrag ontoereikend blijken te zijn om de volledige uitvaart te bekostigen.

Voordelen
Grote mate van keuzevrijheid
Geen toegewezen uitvaartondernemer
Nadelen
Nabestaanden moeten veel zelf regelen
Verantwoordelijkheid voor financiële afhandeling

naturaverzekering kapitaalverzekering  Combinatieverzekering

De combinatie uitvaartverzekering kent de voordelen van de kapitaal uitvaartverzekering en de natura uitvaartverzekering. Opnieuw kan er een pakket gekozen worden waarmee de uitvaart volledig wordt vergoed.

Daarnaast is er een bedrag beschikbaar waarmee uw nabestaanden af kunnen wijken van de standaard producten en diensten. Zo wordt het mogelijk om keuzes te maken buiten het pakket dat u gekozen heeft. Ook bij deze verzekering wordt de zorg volledig uit handen genomen, de uitvaartondernemer regelt de financiële afhandeling van uw uitvaart.

Voordelen
Uitvaart wordt volledig vergoed
Ruime keuzevrijheid
Administratieve zorg wordt volledig uit handen genomen

Kosten van een
uitvaartverzekering

De kosten van een uitvaartverzekering worden weergegeven in premiebetalingen. De premie die u betaalt is afhankelijk van verschillende factoren. Ten eerste is de dekking van de uitvaartverzekering van belang. Hoe hoger het bedrag dat u kiest, des te hoger de premie die u betaalt. Daarnaast speelt de leeftijd waarop u de uitvaartverzekering afsluit een rol. Hoe jonger u bent, des te langer het duurt voordat de verzekeraar hoeft uit te keren. Daarom betaalt u slechts enkele euro’s wanneer u de uitvaartverzekering op jonge leeftijd afsluit.

Premieverhoging

Wanneer u een uitvaartverzekering afsluit, stelt de verzekeraar u enkele vragen over uw gezondheid. Uw antwoorden worden vervolgens beoordeeld door een arts. Als deze arts vindt dat u een verhoogd risico loopt op vroegtijdig overlijden, kan dit voor de uitvaartverzekeraar een reden zijn om u onder voorwaarden te accepteren. Een van die voorwaarden kan een premieverhoging zijn. Ook mensen met een gevaarlijk beroep of een risicovolle leefstijl kunnen rekenen op een premieverhoging.

Dekking

Het is belangrijk om u bij de dekking niet te laten leiden door de premie. Een goede uitvaartverzekering vergoedt de kosten van uw uitvaart volledig. Een uitvaart kost momenteel gemiddeld 8.000 euro en naar verwachting zullen deze kosten in de toekomst alleen maar stijgen. Kies dus voor een bedrag dat uw uitvaart volledig vergoedt. Met de uitvaartcalculator kunt u precies berekenen welke dekking u nodig heeft. Kiest u een lagere dekking? Dan draaien uw nabestaanden op voor de kosten die buiten de verzekering vallen.

Belastingvrijstelling

De uitkering van de uitvaartverzekering valt onder de vermogensbelasting, deze dient u dus op te geven bij de Belastingdienst. Een uitvaartverzekering met een waarde van 7.118 euro (2019) of minder is vrijgesteld van belasting. Wanneer uw uitvaartverzekering een hogere waarde heeft, dient u deze op te geven in box 3.

Indexering

De kosten van een uitvaart stijgen elk jaar. Het is belangrijk dat een uitvaartverzekering die u nu afsluit, ook over 25 jaar nog uw uitvaart volledig kan bekostigen. Door te kiezen voor een uitvaartverzekering die de prijzen aanpast aan de inflatie, weet u zeker dat alles ook in de toekomst goed geregeld is. Uitvaartverzekering die indexeren, passen de premiebetalingen daar op aan. U kunt in de voorwaarden nalezen of uw uitvaartverzekeraar indexatie toepast.

Leeftijd bij aanvang € 5.000 € 7.500 € 11.000
18 jaar € 5,- € 7,- € 9,-
30 jaar € 6,- € 9,- € 14,-
50 jaar € 12,- € 18,- € 26,-

* Gemiddelde premie per maand met een kapitaal uitvaartverzekering.

Partner en/of kinderen meeverzekeren

Het is in de meeste gevallen mogelijk om uw gezinsleden mee te verzekeren op uw polis. Sommige uitvaartverzekeraars maken het mogelijk om een specifieke gezinspolis af te sluiten waarmee het hele gezin verzekerd is tegen de kosten van een uitvaart. U, uw partner en/of uw kind(eren) worden dan volgens dezelfde voorwaarden verzekerd. Enkele uitvaartverzekeraars bieden een premiekorting aan wanneer u zich beiden bij dezelfde verzekeraar verzekert. Voor het meeverzekeren van kinderen worden vaak geen of lage premiekosten gerekend. Het meeverzekeren van kinderen kan doorgaans tot het 18e of 21e levensjaar, daarna dient er een individuele polis te worden afgesloten. Het is ook mogelijk om direct een individuele uitvaartverzekering af te sluiten voor uw kind. De premie is dan vanwege de leeftijd zeer laag, terwijl de verzekering een leven lang geldig is.

Veel gestelde vragen:

Is het verstandig om een uitvaartverzekering af te sluiten?

Of het verstandig is om een uitvaartverzekering af te sluiten, hangt af van je persoonlijke situatie en voorkeuren. Een uitvaartverzekering is bedoeld om de kosten van een begrafenis of crematie te dekken, zodat je nabestaanden niet met financiële lasten worden geconfronteerd. Hier zijn enkele overwegingen die je kunt maken bij het beslissen of een uitvaartverzekering geschikt voor je is:

  1. Financiële situatie: Als je voldoende spaargeld hebt om de kosten van je uitvaart te dekken zonder je nabestaanden financieel te belasten, heb je mogelijk geen uitvaartverzekering nodig. Als je echter weinig spaargeld hebt en je maakt je zorgen over de kosten, kan een uitvaartverzekering helpen.
  2. Familie en nabestaanden: Overweeg of je wilt dat je nabestaanden zich zorgen moeten maken over de financiële aspecten van je begrafenis of crematie. Een uitvaartverzekering kan hen helpen deze last te vermijden.
  3. Kosten van de uitvaart: De kosten van een begrafenis of crematie kunnen variëren, afhankelijk van de locatie en de gewenste diensten. Het is belangrijk om een realistische schatting te maken van de kosten om te bepalen of een uitvaartverzekering zinvol is.
  4. Alternatieven: Er zijn andere manieren om je uitvaart te financieren, zoals het opnemen van begrafenis- of crematiekosten in je levensverzekering, het opzijzetten van een aparte spaarrekening voor dit doel of het plannen van voorafbetaalde uitvaartdiensten.
  5. Persoonlijke voorkeur: Sommige mensen voelen zich geruster door het hebben van een uitvaartverzekering, omdat ze weten dat de kosten gedekt zijn. Anderen geven er de voorkeur aan om hun nabestaanden de vrijheid te geven om de uitvaart op hun eigen manier te regelen, zonder financiële beperkingen.

Het is belangrijk om de verschillende opties te onderzoeken, offertes te vergelijken en met een financieel adviseur te praten voordat je een beslissing neemt over het al dan niet afsluiten van een uitvaartverzekering. Dit zal je helpen om een weloverwogen keuze te maken die past bij jouw persoonlijke situatie en wensen.