Crematie

Meer dan de helft van de Nederlanders geeft de voorkeur aan een crematie. Pas wanneer u zelf een crematie moet regelen beseft u wat daar allemaal bij komt kijken. Wat gebeurt er eigenlijk bij een crematie?

Voor de crematie

Voorafgaand aan de crematie moeten er veel administratieve en praktische zaken geregeld worden. De uitvaartverzorger neemt veel van deze taken op zich. Hij regelt de formaliteiten zoals de aangifte van overlijden, de laatste verzorging en het rouwvervoer naar het uitvaartcentrum. In samenspraak met de nabestaanden worden ook de rouwkaart en de invulling van de afscheidsdienst bepaald.

Wettelijke bepalingen en procedures

De wet bepaalt dat de uitvaart na 36 uur, maar binnen 6 werkdagen na het overlijden plaats moet vinden. U heeft als nabestaande dus kort de tijd om de crematie te regelen. Er kan van deze wet afgeweken worden met toestemming van de burgermeester en/of de officier van justitie. Er moet dan echter wel een goede reden zijn. De crematie kan bijvoorbeeld worden uitgesteld wanneer er familie uit het buitenland over moet komen.

De afscheidsdienst

De afscheidsdienstDe afscheidsdienst vindt in de meeste gevallen plaats in de aula van het crematorium, maar kan ook in een kerk of in een uitvaartcentrum plaatsvinden. Voorafgaand aan de afscheidsdienst komt de naaste familie samen in de familiekamer.

Iedere uitvaart is in principe uniek en persoonlijk. Door middel van de keuze van de liederen, de teksten en de gekozen spreker kan de afscheidsdienst persoonlijk worden ingevuld. De uitvaartwensen van de overledene staan hierbij centraal, maar er wordt ook rekening gehouden met de wensen van de nabestaanden.

De crematie

Na de afscheidsdienst vindt de daadwerkelijke crematie van de overledene plaats. Dit gebeurt in een andere ruimte met een speciale oven. Het is voor de nabestaanden mogelijk om hierbij aanwezig te zijn, maar het is niet noodzakelijk. De meeste crematoria bieden de mogelijkheid om persoonlijke spullen mee te geven in de kist.

Wat gebeurt er bij een crematie?

Voordat de kist op een speciale wagen de oven in wordt gereden, krijgt hij een crematiesteentje met een uniek nummer mee. Op die manier is de as altijd herkenbaar. De kist met de overledene wordt in een oven van ruim 800 graden in relatief korte tijd verbrand. De as wordt vervolgens verzameld in een asbus waar het unieke nummer, de naam van de overledene, de crematiedatum en de naam van het crematorium op vermeld staan.

Condoleance en koffietafel

Na de afscheidsdienst krijgt u de gelegenheid om de familie te condoleren in de condoleanceruimte. In sommige gevallen vindt de condoleance voorafgaand aan de afscheidsdienst plaats.

Vaak is er behoefte om samen herinneringen op te halen aan de overledene, dit kan dan aan de zogenaamde koffietafel. Traditioneel worden de genodigden voorzien van koffie, thee en cake, maar tegenwoordig behoort een uitgebreide catering ook tot de mogelijkheden. In sommige delen van het land is het gebruikelijk om na de afscheidsdienst samen een broodmaaltijd te nuttigen.

Asbestemming

Een maand na de crematie kunnen de nabestaanden de as van de overledene ophalen. Samen met hen wordt het unieke nummer gecontroleerd zodat zij er zeker van kunnen zijn dat het de juiste asbus is. De nabestaanden mogen zelf een asbestemming kiezen.

  • Bewaren in een urn
  • De urn bijzetten in een urnenmuur
  • De urn begraven
  • De as verstrooien
  • Bewaren in een assieraad
  • Bewaren in een glazen asbestemming
  • Een tatoeage met as laten zetten

Asverstrooiing

De meeste mensen kiezen ervoor om de as van een overledene uit te strooien in de natuur of op een strooiveld. Uitstrooien in de natuur is gratis, maar is niet overal toegestaan. Aan het uitstrooien op een strooiveld zijn kosten verbonden.

Het is ook mogelijk om de as te bewaren in een urn. De urn kan in huis worden bewaard, worden begraven of worden bijgezet in een urnenmuur.

Moderne vormen van asbestemming zijn het assieraad, een glazen asbestemming en een tatoeage met as. Een sieraad en een tatoeage zijn vormen waarbij de overleden dierbare altijd wordt meegedragen. Glazen asbestemmingen zijn vaak ware kunstobjecten die zijn afgestemd op het karakter van de overledene.

Kosten crematie

Hoe duur een crematie is, is afhankelijk van de persoonlijke wensen van de overledene. Gemiddeld kost een crematie echter 7.000 euro. Wilt u precies weten hoeveel uw crematie kost? Dan kunt u aan de hand van uw persoonlijke uitvaartwensen de kosten berekenen met de uitvaartcalculator.

Crematie vergoed door de uitvaartverzekering

Een natura uitvaartverzekering vergoedt de kosten van een crematie volledig. Voor keuzes buiten het standaardpakket kunnen extra kosten in rekening gebracht worden. Door te kiezen voor een vrij te besteden bedrag naast het standaardpakket kunnen deze kosten worden gedekt.

Een kapitaal uitvaartverzekering keert een bedrag uit waarmee de crematie volledig betaald kan worden. Let er bij het afsluiten van een kapitaal uitvaartverzekering wel op dat het verzekeringsbedrag hoog genoeg is om alle kosten te kunnen dekken.

Kosten asbestemming

De kosten van een asbestemming lopen sterk uiteen. De goedkoopste optie is het verstrooien van de as vanuit de asbus in de natuur. Het uitstrooien op een strooiveld kost al snel 90 euro. Bijzetten in een urnenmuur kost enkele honderden euro’s per vijf jaar. De kosten voor een bijzondere urn, kunstobject, assieraad of tatoeage kunnen ook oplopen tot honderden euro’s. U kunt een asbestemming zo duur maken als u zelf wilt.

assieraden

Asbestemming vergoed door de uitvaartverzekering

De meeste natura uitvaartverzekeringen bieden geen vergoeding voor de kosten van een asbestemming. Indien het verzekeringsbedrag hoog genoeg is kan een asbestemming wel vanuit een kapitaal uitvaartverzekering gefinancierd worden. Voordat u een uitvaartverzekering afsluit kunt u zich verdiepen in de mogelijkheden die verschillende uitvaartverzekeraars bieden.

Uw crematie goed geregeld

Wilt u zich later laten cremeren en nu alvast alles goed regelen voor uw nabestaanden? Dan zijn er twee dingen die u vandaag nog kunt doen. Zet ten eerste uw uitvaartwensen op papier zodat uw nabestaanden weten waar uw voorkeur naar uitgaat. Sluit vervolgens een uitvaartverzekering af waarmee deze uitvaartwensen volledig gefinancierd kunnen worden. Door nu na te denken over uw crematie, neemt u uw nabestaanden alvast veel zorgen uit handen.