Distributiekosten uitvaartverzekering

Vanaf het moment dat een dierbare komt te overlijden moet er van alles geregeld worden. Juist wanneer het verlies u treft, dient u de juiste stappen te zetten en een persoonlijke uitvaart te organiseren. Wat komt er allemaal kijken bij het organiseren van een uitvaart?

De eerste stappen na een overlijden

  • De huisarts bellen
  • De uitvaartverzekering controleren
  • De uitvaartverzorger contacteren

De huisarts bellen De huisarts bellen

Het eerste dat u na een overlijden dient te doen, is de huisarts contacteren. Deze komt zo spoedig mogelijk langs om de dood officieel vast te stellen. Dit doet hij door middel van een Verklaring van overlijden. Met deze verklaring kan er ook aangifte van overlijden worden gedaan bij het gemeentehuis.

De uitvaartverzekering controleren De uitvaartverzekering controleren

Vervolgens is het verstandig om te controleren of de overledene een uitvaartverzekering heeft. Indien dit het geval is, dient u het overlijden direct te melden via het alarmnummer. Afhankelijk van de verzekering wordt er vervolgens een uitvaartverzorger toegewezen. Heeft u een vrije keuze qua uitvaartverzorger of is er geen uitvaartverzekering afgesloten? Dan dient u zelf contact op te nemen met een uitvaartverzorger.

De uitvaartverzorger contacteren De uitvaartverzorger contacteren

De uitvaartverzorger regelt veel praktische zaken na het overlijden van een dierbare. Zo zal hij zorgdragen voor de laatste verzorging en het overbrengen van de overledene naar het uitvaartcentrum. De uitvaartverzorger regelt ook de aangifte bij de gemeente, de rouwkaarten, de afscheidsceremonie en alle andere aspecten van de uitvaart in samenspraak met de nabestaanden.

De tijd tussen overlijden en uitvaart

Volgens de wet moet de uitvaart minimaal 36 uur na een overlijden en binnen zes werkdagen plaatsvinden. Alleen om zwaarwegende redenen kan van deze termijn worden afgeweken. Binnen deze korte tijdsspanne moeten er veel keuzes gemaakt worden betreffende de invulling van de uitvaart. Meestal zijn de persoonlijke uitvaartwensen van de overledene leidend bij het organiseren van de uitvaart.

Opbaring en laatste verzorging

Na het overlijden zorgt de uitvaartverzorger voor de laatste verzorging. Hierbij wordt de overledene gewassen en aangekleed. Daarna wordt de overledene opgebaard. Dit kan op bed, op een opbaarplank of in een grafkist gebeuren. De overledene kan thuis blijven tot aan de uitvaart, maar kan ook opgebaard worden in een uitvaartcentrum.

Kennisgeving aan familie, vrienden en bekenden

Na het overlijden is het zaak om zo snel mogelijk iedereen te informeren over het overlijden. Mensen die nauw betrokken zijn ontvangen graag eerst een persoonlijk bericht. Daarna stuurt u hen en andere bekenden een rouwkaart. Deze rouwkaart dient niet alleen ter kennisgeving, maar bevat ook vaak een uitnodiging voor de uitvaart.

Condoleance

Voorafgaand aan de uitvaart vindt vaak een condoleance plaats. Bij een condoleance kunnen bekenden afscheid nemen van de overledene en de nabestaanden condoleren met hun verlies. In plaats van of naast een persoonlijke condoleance kunnen mensen ook hun steun betuigen door middel van een condoleancekaart.

Rouwbloemen

Rouwbloemen

Bloemen spelen vaak een grote rol bij een uitvaart. Op de kist ligt meestal een rouwarrangement dat zorgvuldig is samengesteld door de nabestaanden. Ook genodigden kunnen een rouwboeket meebrengen om hun medeleven te betuigen. Dit boeket wordt meestal rondom de kist geplaatst en na een begrafenis op het graf gelegd. Met een lint aan het boeket wordt een persoonlijke boodschap aan de overledene achtergelaten.

Rouwvervoer

Rouwauto

U kunt kiezen voor een traditionele zwarte of witte rouwauto, maar er zijn ook andere opties mogelijk. Zo kunt u kiezen voor een klassieke koets, een speciale bus of zelfs een rouwfiets. De auto’s achter de rouwauto vormen de rouwstoet. U kunt hiervoor volgauto’s huren, maar u kunt de rouwauto ook met de eigen auto volgen. De rouwstoet wordt gekenmerkt door rouwvaantjes waarmee het overige verkeer wordt geattendeerd op de rouwstoet. Voor de rouwstoet gelden speciale verkeersregels.

Afscheidsceremonie

Bij het vormgeven van de afscheidsceremonie wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de persoonlijke uitvaartwensen van de overledene. Dit betekent in de eerste plaats dat men rekening dient te houden met de geloofsovertuiging van de overledene. In het verleden vonden er in Nederland alleen christelijke uitvaarten plaats. Nu is het ook mogelijk om bijvoorbeeld een humanistische uitvaart, een islamitische uitvaart of een Surinaamse uitvaart te organiseren. Ieder geloof en iedere cultuur kent unieke afscheidsrituelen. Het is belangrijk voor de overledene en de nabestaanden dat de afscheidsceremonie volgens de traditionele gebruiken plaats kan vinden.

Begraven

Begrafenis

De belangrijkste reden om voor een begrafenis te kiezen en niet voor een crematie is het creëren van een herdenkingsmonument. Na een begrafenis is er een graf waar men terug kan komen om de overledene te herdenken. Het graf kan versierd worden met een grafsteen en bloemen. Deze tastbare plaats biedt vaak troost aan de nabestaanden.

Begrafenis kosten

Hoeveel een begrafenis kost is grotendeels afhankelijk van de persoonlijke uitvaartwensen. Een eenvoudige begrafenis kost minder geld dan een uitgebreide begrafenis op een bijzondere locatie met een groot aantal genodigden. Gemiddeld bedragen de kosten 8.000 euro, in de praktijk lopen de kosten uiteen van 7.000 tot 10.000 euro. Hoe meer u van de standaard afwijkt, des te duurder zal de begrafenis zijn. Bovendien kunnen de grafrechten die soms oplopen tot duizenden euro’s een grote kostenpost blijken te zijn.

Cremeren

Crematie

Vroeger werd crematie vanuit de kerk verboden. Tegenwoordig laten zowel christenen als niet-christenen zich cremeren. Bij een crematie vindt de afscheidsceremonie meestal plaats in het crematorium. Na afloop wordt de kist met de overledene in een speciale oven verbrand. De asresten worden opgevangen in een asbus. Deze asbus wordt na een maand vrijgegeven aan de nabestaanden. De nabestaanden kunnen een passende asbestemming kiezen. Populaire asbestemmingen zijn het verstrooien van de as, een urn en het assieraad.

Crematie kosten

Een crematie is aanzienlijk goedkoper dan een begrafenis. Dit komt met name doordat u geen grafrechten hoeft te betalen. Bovendien wordt er bij een crematie vaak voor een goedkopere kist of een lijkwade gekozen. Een crematie kost gemiddeld 6.000 euro. Het is ook mogelijk om alleen een crematie te kiezen, zonder een afscheidsceremonie. In dat geval betaalt u alleen de basiskosten.

Na de uitvaart

Nadat u afscheid heeft genomen van uw dierbare, is er vaak nog veel te regelen. Naast diverse administratieve taken, is het ook belangrijke om uw financiële situatie in kaart te brengen. U heeft mogelijke recht op een uitkering van de werkgever van de overledene of van de overheid. Bovendien moet nu de erfenis van de overledene worden afgehandeld met behulp van een notaris.

Nazorg / Rouwverwerking

Na het overlijden van een dierbare volgt er een periode van rouw. Hoe lang deze periode duurt, verschilt per persoon. Ook de manier waarop u rouwt is uniek. Heeft u het idee dat u hulp nodig heeft bij het verwerken van uw verlies? Dan kunt u gebruikmaken van de nazorg die de uitvaartverzekeraar in veel gevallen biedt. De huisarts kan u ook doorverwijzen naar een rouwtherapeut die u leert om te gaan met uw verdriet.