Yarden

Yarden Uitvaartverzekering

Klantbeoordeling volgens
Yarden: 7.5Yarden

Wie is Yarden?

Yarden is met meer dan 1 miljoen verzekeringsnemers één van de grootste uitvaartverzekeraars van ons land. Yarden bestaat uit een uitvaartverzekeringstak en een uitvaartverzorgingstak: Yarden Uitvaartzorg.

Yarden hecht een groot belang aan een persoonlijke uitvaart. Als verzekeringsnemer van Yarden krijgt u bij de keuze voor een uitvaartverzorger van Yarden Uitvaartzorg altijd een persoonlijke uitvaart, ongeacht de hoogte van uw verzekeringsbedrag.

Welke verzekeringen heeft Yarden?

Yarden biedt de Mijn Laatste Wensen uitvaartverzekering aan. Deze uitvaartverzekering kunt u in drie verzekeringsvormen afsluiten:

  • Yarden natura sommenuitvaartverzekering
  • Yarden kapitaal uitvaartverzekering
  • Yarden combinatie uitvaartverzekering

Yarden natura sommenuitvaartverzekering

Wanneer u kiest voor een natura sommenuitvaartverzekering, bepaalt u zelf de hoogte van het verzekeringsbedrag. Na uw overlijden kunnen uw nabestaanden de kosten van uw uitvaart rechtstreeks bij Yarden declareren. Het verzekeringsbedrag kan dus enkel aan uw uitvaart worden besteed. Wanneer uw nabestaanden kiezen voor Yarden Uitvaartzorg, biedt de verzekeraar 10% extra budget bovenop het door u gekozen verzekeringsbedrag.

Yarden kapitaal uitvaartverzekering

Net als bij de natura uitvaartverzekering van Yarden, bepaalt u zelf de hoogte van het verzekeringsbedrag. Het verschil is dat uw nabestaanden de uitvaartkosten niet hoeven te declareren bij de verzekeraar, zij krijgen het verzekeringsbedrag na uw overlijden uitgekeerd zodat zij de kosten zelf kunnen voldoen. Kiezen uw nabestaanden voor een uitvaartverzorger van Yarden? Dan ontvangen zij 10% extra budget om uw uitvaart te bekostigen. Zij behouden echter volledige keuzevrijheid.

Yarden combinatie uitvaartverzekering

Tot slot kunt u bij Yarden een combinatie uitvaartverzekering afsluiten. Deze uitvaartverzekering combineert een natura sommen- en een kapitaal uitvaartverzekering. Uw nabestaanden kunnen de uitvaartkosten tot een door u bepaald bedrag bij Yarden declareren. Daarnaast krijgen zij een door u kozen bedrag uitgekeerd dat zij naar eigen inzicht kunnen besteden. U kunt zelf de totale waarde van deze combinatie uitvaartverzekering bepalen.

Wat zijn de voor- en nadelen?

De uitvaartverzekeringen van Yarden kennen een aantal voordelen. Zo worden uw nabestaanden beloond met extra budget wanneer zij kiezen voor Yarden Uitvaartzorg, maar behouden zij wel volledige keuzevrijheid. Yarden biedt u als verzekeringsnemer ook veel flexibiliteit bij het samenstellen van de uitvaartverzekering. U kunt bijvoorbeeld zelf de looptijd bepalen en kiezen voor een periodieke indexatie. Bovendien kunt u uw kinderen tot hun 21e verjaardag gratis meeverzekeren.

Het feit dat u zelf het verzekeringsbedrag kunt bepalen, kan echter ook nadelen hebben. Zo kan het gebeuren het door u gekozen bedrag te laag is om een uitvaart te financieren die volledig is afgestemd op uw persoonlijke uitvaartwensen. Kiest u een te hoog verzekeringsbedrag, dan krijgen uw nabestaanden bij een natura sommenuitvaartverzekering het restant niet uitgekeerd.

Voordelen
Drie verzekeringsvormen
Keuzevrijheid uitvaartverzorger
Flexibele uitvaartverzekering
Uitkering bij terminale ziekte mogelijk
10% extra budget bij uitvaartverzorger Yarden
Keuze voor periodieke indexatie
Kinderen gratis meeverzekerd (tot 21e)
Nadelen
Verzekeringsbedrag mogelijk te laag voor persoonlijke uitvaartwensen
Restantbedrag wordt niet uitgekeerd

Voor welk bedrag kan ik mij verzekeren?

De waarde van de Mijn Laatste Wensen uitvaartverzekering van Yarden kunt u zelf bepalen. Indien uw nabestaanden kiezen voor een uitvaartverzorger van Yarden, ontvangen zij 10% extra budget om uw uitvaart te financieren. Kiezen zij voor een andere uitvaartverzorger, dan heeft dit geen gevolgen voor de hoogte van het verzekeringsbedrag.

Wat zijn de maandelijkse kosten?

De maandelijkse kosten bestaan uit een premiebetaling. De hoogte van de premie is afhankelijk van uw leeftijd op het moment van afsluiten, de hoogte van het verzekeringsbedrag en uw gezondheidssituatie. Bij Yarden betaalt u eenmalig 59 euro distributiekosten. Dit bedrag wordt over de premiebetalingen gedurende de premielooptijd verspreid. Betaalt u de premie van de uitvaartverzekering jaarlijks in plaats van maandelijks? Dan worden de distributiekosten over het aantal jaar dat u premie betaalt verspreid.

Verzekeraar 8.0000 11.000
DELA 9,22 12,35
Monuta 7,36 14,04
Yarden 10,33 12,26
Ardanta 10,88 13,39
PC Uitvaart 12,65 13,39
Lifetri 11,61 14,55

Premies zijn gebaseerd op een persoon van 30 jaar. Update: Zaterdag 23 maart 2024

Wat dekt de verzekering van Yarden?

Als u kiest voor een natura sommenuitvaartverzekering bij Yarden, kunnen uw nabestaanden de uitvaartkosten rechtstreeks bij de verzekeraar declareren totdat het volledige verzekeringsbedrag is gebruikt. In de meeste gevallen zal de uitvaartverzorger dit echter voor hen doen. Wanneer zij goedkopere keuzes maken en er een restbedrag overblijft, wordt dit bedrag niet uitgekeerd. Op die manier weet u zeker dat het volledige bedrag aan uw uitvaart wordt besteed en niet aan andere zaken.

Kiest u voor de kapitaal uitvaartverzekering, dan keert Yarden het volledige verzekeringsbedrag uit aan uw nabestaanden. Zij kunnen dan naar eigen inzicht uw uitvaart samenstellen en bekostigen.

Bij de combinatie uitvaartverzekering van Yarden kunnen uw nabestaanden de uitvaartkosten declareren totdat het verzekeringsbedrag van het sommenverzekeringsdeel volledig is gebruikt. Overige uitvaartkosten kunnen zij met het uitgekeerde kapitaal financieren. Restanten van het kapitaal kunnen zij naar eigen inzicht besteden.

Eigenschappen van Yarden

Eigenschappen:
Premie indexatie: Optie
Vrije keuze: Ligt aan type verzekering
Kinderen: Tot 21 jaar gratis mee te verzekeren
Distributiekosten: 59 euro distributiekosten
Premie betaalduur: Tot 65 of 85 jaar | 10, 20, 30 jaar
Bedenktijd: 30 dagen
Maximale leeftijd afsluiten 74 jaar
Flexibel verzekeringsbedrag
Flexibele premielooptijd
Volledige keuzevrijheid
10% extra budget bij Yarden Uitvaartzorg

Contactgegevens

0800 1292 (Algemeen)
0800 8192 (Bij overlijden)
06 8365 4368 (Whatsapp)

klantenservice@yarden.nl
Yarden.nl
Mijn Yarden

Transistorstraat 10, 1322 CE Almere

Bron: Yarden.nl
Bovenstaande informatie is in geen enkel geval een advies.

Yarden Uitvaartverzekering

Klantbeoordeling volgens
Yarden: 7.5Yarden

Contactgegevens

0800 1292 (Algemeen)
0800 8192 (Bij overlijden)
06 8365 4368 (Whatsapp)

klantenservice@yarden.nl
Yarden.nl
Mijn Yarden

Transistorstraat 10, 1322 CE Almere